Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Zduńska Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej zdunskawola.investinlodzkie.pl

Data publikacji: 2022-07-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkam z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2022-07-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michalina Łagunionok

Email: m.lagunionok@zdunskawola.pl

Numer telefonu: 43 825 02 34

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępniej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno następić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesiący od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Kompleks Urzędu Miasta Zduńska Wola składa się z 5 budynków oraz z Punktu kancelaryjnego działającego przy Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Budynek nr 1 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony północnej, drugie od strony wschodniej. Można się również do niego dostać z budynku nr 2. Wejście od strony wschodniej wyposażone jest w podjazd. Budynek jest częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Wejście do budynku jest wyposażone w wyłożony kostką brukową podjazd dla wózków oraz drzwi automatyczne dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nr 3 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi uchylne. Korytarz na parterze budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Budynek nr 4 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 13. Za wejściem do budynku znajdują się 3 schody z oznaczeniem kontrastowym. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nr 5 Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest przy ul. Stefana Złotnickiego 3. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Zduńska Wola zlokalizowany jest w Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. 1 Maja 5-7, na parterze w holu. Wejście znajduje się na poziomie gruntu a drzwi otwierane są ręcznie. Przestrzeń na parterze jest wolna od barier architektonicznych. W holu znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta Zduńska Wola nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Jedno ze stanowisk na Kancelarii jest wyposażone w pętlę indukcyjną oraz możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia języka migowego online. Usługa jest bezpłatna i chęć skorzystania z niej nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii pracownika właściwej komórki Urzędu celem obsługi osoby o szczególnych potrzebach.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.